Foto: Lena Stenvall

                                           

RLD N RLD F RLD A Huset Elliots Lilla Bus, "Bus"

Svart tik född 2014-03-19. Höfter grad A, armbågar ua, ögon ua 161027. Optigen normal/clear via föräldrarna. Fri från anlag för CNM via föräldrarna, testad fri från HNPK, bärare av EIC.

Mysis Tempo Vivo - SEVCh LPI LPII Huset Elliots Pi

Viltspår: godkänd anlagsklass  
Lydnad: 1:a pris i klass II 
Rallylydnad: RLD N RLD F, RLD A
Bruks: Uppflyttad till lägre klass
Övrigt: Genomfört BPH. Duktig draghund.

Ägare: Stina von Heijne, Luleå

Bus är en social och vänlig hund som älskar allt och alla. Hon är en väldigt träningsvillig tik, mjuk och med stor samarbetsvilja. Hon är också väldigt lekfull och mycket springglad, vilket matte Stina nyttjar genom att träna drag både vintertid men även på barmark. Tillsammans tränar de rallylydnad, lydnad, viltspår och bruks och har redan hunnit fylla på meritlistan.

Black bitch born 2014-03-19. Hips grade A, elbows free. Eyes clear Oct 27, 2016. Optigen and CNM normal/clear by parentage, tested HNPK normal/clear and EIC carrier.

Mysis Tempo Vivo - SEVCh LPI LPII Huset Elliots Pi

Blood Tracking: qualified 
Obedience: 1st prize class II
Utility: qualified for second class
Rally obedience: diploma in class 1, 2, and 3

Owner: Stina von Heijne, Luleå

Bus is a very social and friendly dog who loves everyone she meets. She loves training, has a soft temper and a lot of will to please. She loves to play and also to run, and makes a great running companion to her owner (my daughter). Together they practise rally obedience, obedience, blood tracking and utility (tracking) and have been successful so far.


Stamtavla/Pedigree

Mysis Tempo Vivo Dickendall Peacekeeper NLUCh NV-99 Trendmaker's Tycoon NordUch IntUCh Trendmaker's Mugwump
Trendmaker's Traffic Jam
Dickendall Davaron Peaceful AmCh Dickendall Arnold
Pucketts Ping Pong
Mysis Magic Touch Mallorn's Romeo Visions I'm Able
Rosanan La Rosa
FinUCh SEU(u)Ch Mysis Island Mist V-03 Maliksen Gentleman
FinUCh SEU(u)Ch Mallorn's Chinook
SEVCh LPI LPII Huset Elliots Pi

 

FinJCh SEJCh Jummi-Jammin Frankenstein FinJCh FinUCh Ethusan Frankenstein FinUCh FinJCh NoJCh Ethusan Ylivieto
Ethusan Arkajalka
Jummi-Jammin Bananarama AmUCh Cook's Midnight Bandit SH MH
FinJCh NM-02 Jummi-Jammin Tortilla
SEVCh LPI Huset Elliots Visa Rocksteady By Night Trendmaker's The Moose Is Loose
SUCh NUCh Rocksteady Day By Day
LPI LPII SVCh Huset Elliots Maxima Int o NordUCh Älvgårdens Black Wolf
LPI SVCH Ormrots Elvira

Uppdaterad 180910/Updated September 10, 2018