Våra hundar/Our dogs

 

Här hittar Du en kort presentation av våra hundar. Du hittar mer information om dem på deras egna sidor.

Here you will find a short presentation of our dogs. You will find more information on their own pages.

"Bus", RLDN RLDF Huset Elliots Lilla Bus

Svart tik född 20014-03-19, HD A, armbågar ua, ögon ua 161027. prcd-PRA hereditärt fri
viltspår: godkänd anlagsklass  lydnad: 1:a klass II (f. 2017)  bruksprov: uppflyttad till lägre klass spår rallylydnad: RLDN RLDF, RLD A övrigt: genomförd BPH

Ägare: Stina von Heijne

Black bitch born 2014-03-19   Hips grade A, elbows 0, eyes clear Oct 27, 2016  Optigen clear by parentage. 
blood tracking: qualified  obedience: first prize class I and II (before 2017) utility: qualified for Lower class in tracking rally obedience: diploma in the first two classes other: mentality description

Proudly owned by Stina von Heijne

"Ila", RLDN LD Startklass J Huset Elliots Ila

Svart tik född 2015-11-28, HD A, armbågar ua, ögon ua 200117 prcd-PRA hereditärt fri

lydnad: LD Startklass   rallylydnad: RLDN, 2*kvalificerat resultat RLDF  utställning: excellent  jaktprov: 3 nkl övrigt: genomfört BPH

 

Black bitch born 2015-11-28 Hips grade A, elbows 0, eyes clear Jan 17, 2020 . Optigen clear by parentage.

obedience: diploma, first class   rally obedience: diploma, first class  show:  excellent  cold game: 3rd prize, novice class  other: mentality description

 

 

"Lysa", Huset Ellios Lumos Maxima

Svart tik född 2019-02-02

 

Black bitch born 2019-02-02

 

"Morris", RLDN RLDF Huset Elliots Mini-Me

Cavalier king Charles spaniel, tricolor, hane född 2011-09-06. Knän ua, ögon ua 120925. Hjärta ua 180119. Ej för avel.

Rallylydnad: RLDN RLDF

Cavalier king Charles spaniel, tricolor male born 2011-09-06. Knees OK, eyes clear Sep 25, 2012. Clear heart Jan 19, 2018. Not for breeding.

Rally obedience: diploma in the first two classes

"Pajas", RLDN Chadyline Spring Fling

Cavalier king Charles spaniel, black and tan, hane född 2017-03-26. Knän patella grad 2. Ögon ua.

Rallylydnad: RLDN  Utställning: excellent, CK 

Cavalier king Charles spaniel, black and tan male born 2017-03-26. Knees not OK. Eyes clear.

Rally obedience: diploma, first class Show: excellent, CC-quality

Senast uppdaterade 200118/Last updated January 18, 2020