Våra hundar/Our dogs

 

Här hittar Du en kort presentation av våra hundar. Du hittar mer information om dem på deras egna sidor.

Here you will find a short presentation of our dogs. You will find more information on their own pages.

"Bus", RLDN RLDF RLDA Huset Elliots Lilla Bus

Svart tik född 20014-03-19, HD A, armbågar ua, ögon ua 161027. prcd-PRA hereditärt fri
viltspår: godkänd anlagsklass  lydnad: 1:a klass II (f. 2017)  bruksprov: uppflyttad till lägre klass spår rallylydnad: RLDN RLDF, RLD A övrigt: genomförd BPH

Ägare: Stina von Heijne

Black bitch born 2014-03-19   Hips grade A, elbows 0, eyes clear Oct 27, 2016  Optigen clear by parentage. 
blood tracking: qualified  obedience: first prize class I and II (before 2017) utility: qualified for Lower class in tracking rally obedience: diploma in the first three classes other: mentality description

Proudly owned by Stina von Heijne

"Ila", RLDN RLDF LD Startklass J Huset Elliots Ila

Svart tik född 2015-11-28, HD A, armbågar ua, ögon ua 200117 prcd-PRA hereditärt fri

lydnad: LD Startklass   rallylydnad: RLDN, RLDF  utställning: excellent  jaktprov: 2 nkl viltspår: godkänd anlagsklass  övrigt: genomfört BPH, godkänt doftprov eukalyptus

 

Black bitch born 2015-11-28 Hips grade A, elbows 0, eyes clear Jan 17, 2020  . Optigen clear by parentage.

obedience: diploma, first class   rally obedience: diploma, first two classes  show:  excellent  cold game: 2nd prize, novice class  other: mentality description

 

"Lysa", RLDN RLDF RLDA SERALLYCH  J  Huset Ellios Lumos Maxima

Svart tik född 2019-02-02  HD A, armbågar 0, ögon ua 220328

rallylydnad: RLDN RLDF, RLD A, SE RALLYCH   jaktprov: 3 nkl lydnad: uppflytt, startklass övrigt: genomfört BPH

Ägare: Stina von Heijne

Black bitch born 2019-02-02 Hips grade A, elbows 0, eyes clear March 28, 2022 

rally obedience: diploma, first three classes, champion  cold game: 3rd prize, novice class  obedience: qualified, first class other: mentality description

Proudly owned by Stina von Heijne

"Märta", RLDN RLDF LD Startklass Huset Elliots Monster-Märta

Svart tik född 2020-03-31  HD A, armbågar 0  övrigt: genomfört BPH

rallylydnad: RLDN RLDF, 1* kval resultat i RLDA   lydnad: LD startklass    övrigt: godkänt doftprov eukalyptus

Black bitch born 2020-03-31  Hips grade A, elbows 0  other: mentality description

rally obedience: diploma, first and second class obedience: diploma, first class

"Pajas", RLDN Chadyline Spring Fling

Cavalier king Charles spaniel, black and tan, hane född 2017-03-26. Knän patella grad 0-2. Ögon ua. Hjärta ua 200622

Rallylydnad: RLDN  Utställning: excellent, CK 

Cavalier king Charles spaniel, black and tan male born 2017-03-26. Knees not OK. Eyes clear. Heart clear June 22, 2020

Rally obedience: diploma, first class Show: excellent, CC-quality

Senast uppdaterade 221213/Last updated December 13, 2022