Våra hundar/Our dogs

 

Här hittar Du en kort presentation av våra hundar. Du hittar mer information om dem på deras egna sidor.

Here you will find a short presentation of our dogs. You will find more information on their own pages.

"Bus", RLDN RLDF Huset Elliots Lilla Bus

Svart tik född 20014-03-19, HD A, armbågar ua, ögon ua 161027. prcd-PRA hereditärt fri
viltspår: godkänd anlagsklass  lydnad: 1:a klass II (f. 2017)  bruksprov: uppflyttad till lägre klass spår rallylydnad: RLDN RLDF, RLD A övrigt: genomförd BPH

Ägare: Stina von Heijne

Black bitch born 2014-03-19   Hips grade A, elbows 0, eyes clear Oct 27, 2016  Optigen clear by parentage. 
blood tracking: qualified  obedience: first prize class I and II (before 2017) utility: qualified for Lower class in tracking rally obedience: diploma in the first two classes other: mentality description

Proudly owned by Stina von Heijne

"Ila", RLDN Huset Elliots Ila

Svart tik född 2015-11-28, HD A, armbågar ua, ögon ua 180103  prcd-PRA hereditärt fri

lydnad: LD Startklass   rallylydnad: RLDN  utställning: excellent  övrigt: genomfört BPH

 

Black bitch born 2015-11-28 Hips grade A, elbows 0, eyes clear Jan 3, 2018 . Optigen clear by parentage.

obedience: diploma, first class  rally obedience: diploma, first class  show:  excellent  other: mentality description

 

"Maya", LPI Gråsidingens May

Cavalier king Charles spaniel, tricolor, tik född 2007-03-19. Knän ua, ögon ua 080614. Hjärta ua 120925 (efter 4 års ålder)  . DNA-testad fri från anlag för episodic falling och curly coat dry eye syndrome.
Utställning: 1:a öppen klass   Viltspår: godkänd anlagsklass Lydnad: LPI   Agility: Uppflyttad till agilityklass 2 och hoppklass 2, en pinne agilityklass 2
Proudly owned by Stina von Heijne.

Cavalier king Charles spaniel, tricolor bitch born 2007-03-19. Knees OK, eyes clear June 14, 2008. Heart clear September 25, 2012 (after 5 1/2 years of age). DNA tested clear from Episodic Falling and Curly Coat Dry Eye Syndrome.
Show: 1st prize, open class  blood tracking: qualified obedience: LPI   agility: qualified for class 2
Proudly owned by Stina von Heijne.

"Morris", RLDN RLDF Huset Elliots Mini-Me

Cavalier king Charles spaniel, tricolor, hane född 2011-09-06. Knän ua, ögon ua 120925. Hjärta ua 180119. Ej för avel.

Rallylydnad: RLDN RLDF

Cavalier king Charles spaniel, tricolor male born 2011-09-06. Knees OK, eyes clear Sep 25, 2012. Clear heart Jan 19, 2018. Not for breeding.

Rally obedience: diploma in the first two classes

"Pajas", Chadyline Spring Fling

Cavalier king Charles spaniel, black and tan, hane född 2017-03-26. Knän patella grad 2.

Rallylydnad: två kvalificerande resultat i nybörjarklass

Cavalier king Charles spaniel, black and tan male born 2017-03-26. Knees not OK.

Rally obedience: two qualifying results, beginner's class

Senast uppdaterade 180910/Last updated September 10, 2018