Liten uppfödning av labrador retriever sedan 1996.

 

 

Jag tror på en sund labrador av dual purpose-typ. Mitt mål är att föda upp friska och arbetsvilliga labradorer med en rastypisk exteriör. Jag är noga med valet av avelstik och ser till hela kullen, inte bara till den enskilda individen. Samtliga avelstikar har varit arbetsmeriterade, ofta också utställda. De är friröntgade på höfter och armbågar samt fria från ärftliga ögonsjukdomar vid parningstillfället. Numera är de också ofta gentestade.

Vi har också haft en kortvarig uppfödning av Cavalier king Charles spaniel men den har upphört. I nuläget har vi tre cavalierer som förgyller vår vardag som ovärderliga kompisar och lyckopiller.

 

På min hemsida hittar Du information om mina hundar, tidigare och planerade kullar med mera. Eftersom jag är lite nyfiken på vem som besöker min hemsida, blir jag glad om du skriver i gästboken innan du surfar vidare!

Husets hundar

                           
    Bus   Maya  Morris  Ila                                           Pajas

 

 Nu har vi också en grupp på Facebook för alla med anknytning till Huset Elliot!

 

Marie von Heijne, Lavstigen 1, 975 94 Luleå. Tel 070 - 544 41 47. Mail: marie(at)huset-elliot.com

 Vi finns med på kennel.se  

 

Sidan uppdaterad 10 sepember 2018 av Marie von Heijne. Observera att bloggen kan uppdateras utan att datum ändras här.