Liten uppfödning av labrador retriever sedan 1996.

 

 

Vi tror på en sund labrador av dual purpose-typ. Vårt mål är att föda upp friska och arbetsvilliga labradorer med en rastypisk exteriör. Vi är noga med valet av avelstik och ser till hela kullen, inte bara till den enskilda individen. Samtliga avelstikar har varit arbetsmeriterade, ofta också utställda. De är friröntgade på höfter och armbågar samt fria från ärftliga ögonsjukdomar vid parningstillfället. Numera är de också ofta gentestade.

Vi har också haft en kortvarig uppfödning av Cavalier king Charles spaniel men den har upphört. I nuläget har vi en cavalier som förgyller vår vardag som ovärderlig kompis och lyckopiller.

 

På vår hemsida hittar Du information om våra hundar, tidigare och planerade kullar med mera. Vi planerar valpar 2023!

Husets hundar

                           
    Bus   Ila  Pajas Lysa          Märta                                

 

 Nu har vi också en grupp på Facebook för alla med anknytning till Huset Elliot!

 

Marie och Stina von Heijne, Lavstigen 1, 975 94 Luleå. Tel 070 - 544 41 47. Mail: marie(at)huset-elliot.com

 Vi finns med på kennel.se  

 

Sidan uppdaterad 30 januari 2023 av Marie von Heijne. Observera att bloggen kan uppdateras utan att datum ändras här.